Felix Monter

verbazing schoonheid troost

Intro

Op deze webstek kun je kennismaken met mijn vrije werk: gedichten, verhalen, columns, interviews.

Ik schrijf met onregelmatige tussenpozen een blog.

En...

Ik heb ervaring met het schrijven van folders, wervingsmateriaal, presentaties, onderzoeksrapporten en voorlichtingsmateriaal.

Als je belangstelling hebt, neem contact op voor een oriënterend gesprek.

 

 

 

 

februari 2018

Genieten van de bollen

een fotoboek met poëtische teksten

Karel van der Bent, foto's
Felix Monter, teksten
Alle aspecten van het bedrijf komen aan bod. De schoonheid, de soorten, de regio's, de gebouwen, vakkennis, handwerk, schaalvergroting, milieu.

De zoon van een kweker rijdt door de bollenstreken en fotografeert. Naast de kleurige velden brengt hij de schuren en kassen in beeld. De dichter vult aan met zijn impressies.

klik hier voor de webstek van   genietenvandebollen>